phát hiện nói dối

Nhân viên tiếp thị chiếm đoạt hàng tỷ đồng của công ty

Lợi dụng công việc được giao là nhận hàng giao cho các đại lý, sau đó thu tiền về cho công ty, Nguyễn Văn Nên đã chiếm đoạt của công ty 2 tỷ đồng.