phán quyết bất lợi

Thêm phán quyết bất lợi cho quá trình kiện tụng của ông Trump

Tòa án Tối cao bang Pennsylvania ngày 17/11 đưa ra một phán quyết bất lợi cho chiến dịch khiếu nại hậu bầu cử dài hơi của ông Donald Trump.