phân khúc đất nền

Diễn biến đất nền các tỉnh nửa cuối 2018 sẽ ra sao?

Nửa đầu năm 2018, thị trường bất động sản (BĐS) ghi nhận sức bật của các tỉnh thành ven Hà Nội, đặc biệt là những địa bàn hội tụ những yếu tố tiềm năng...