phạm văn vọng

Cách chức nguyên bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng

Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Phạm Văn Vọng bằng hình thức cách chức bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015.