pccc quảng ninh

Đang cháy dữ dội ở Khu công nghiệp Hải Yên - Quảng Ninh

Hàng nghìn tấn nguyên liệu, hàng hóa đều là chất dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội…