ô nhiễm tại Chùa Cầu

Di tích Chùa Cầu tiếp tục đối mặt với tình trạng ô nhiễm

Trong khi đang chờ các giải pháp trùng tu để chống chọi với sự xâm hại của thời gian thì giờ đây, biểu tượng 4 thế kỷ của Hội An (Quảng Nam) – Chùa Cầu lại tiếp tục đối diện với tình trạng ô nhiễm…