ổ dịch châu Âu

Ngày thứ 6 liên tiếp Nga ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày

Nga đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong 6 ngày liên tiếp, nổi lên trở thành một điểm nóng mới của đại dịch.