núi Đại Bình

Công ty đặt nhầm tên núi Trung Quốc ở Lâm Đồng gửi lời xin lỗi

Ngày 17-5, Công ty TNHH TMDV Du lịch và Tư vấn du học Đại Bình (Đai Bình travel) đã gửi thư xin lỗi chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng về sự cố đặt nhầm tên núi Thiên Phong Lĩnh ở Trung Quốc cho núi Đại Bình ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Núi Đại Bình bị đổi tên thành núi Thiên Phong Lĩnh của Trung Quốc!

Núi Đại Bình (Lâm Đồng) bị một doanh nghiệp tự ý đổi thành Thiên Phong Lĩnh, một đỉnh núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc đang gây bức xúc trong dư luận địa phương.