nữ tạp vụ trộm tiền

Dọn phòng thấy tiền, nữ tạp vụ nảy sinh lòng tham

Trong lúc dọn phòng của bà Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Phạm Thị Thu Thuỷ nhìn thấy túi xách có chứa tiền liền nảy sinh lòng tham và hai lần lấy trộm thì bị phát hiện.