nữ Giám đốc lừa

Nữ Giám đốc doanh nghiệp mua bán khống hóa đơn

Trần Thị Thảo mua khống hóa đơn giá trị gia tăng của các đơn vị để kê khai hàng hóa đầu vào và xuất bán khống các hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Nữ giám đốc một mình ra tòa nhận án

Nguyễn Thị Ngọc Mai (29 tuổi, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và tư vấn HTM Forza (viết tắt là Công ty HTM Forza). Mai cùng chồng là Phạm Mạnh Hùng thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.