nổi lềnh bềnh

Hoảng hốt phát hiện thi thể tấp vào ghe

Đang chạy ghe trên nhánh sông Sài Gòn buôn bán, một số người bán hàng hoảng hốt khi phát hiện một thi thể trôi lềnh bềnh trên sông và tấp vào ghe mình...