nợ bảo hiệm

Xử lý nợ bảo hiểm vẫn còn nhiều phức tạp

Tình trạng các đơn vị vi phạm trong lĩnh vực thu, chi chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện còn khá phổ biến và ngày càng nghiêm trọng với số tiền lớn.