nhóm cây di sản

Xây dựng đường ngô đồng đỏ trên đảo Cù Lao Chàm

Cây ngô đồng đỏ tại đảo Cù Lao Chàm dọc theo tuyến đường ven biển kéo dài 5km từ thôn Bãi Làng đến thôn Bãi Hương.