nhiếp ảnh gia Mai Vinh

Nhiếp ảnh Việt thời 4.0: Vẫn chưa có thị trường đúng nghĩa?!

Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều cho rằng, nghệ sĩ khó sống được bằng nghề và chụp ảnh để thỏa mãn đam mê là chính. Hầu hết các gallery, sàn đấu giá chỉ tập trung cho tác phẩm hội họa. Nhiếp ảnh Việt chưa có thị trường đúng nghĩa…