nhiệm kỳ 2016-2021

Làm tốt chức năng tư vấn và tạo điều kiện cho hoạt động lý luận phê bình

Ngày 3-3, phiên họp đầu tiên của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật (LLPB VHNT) Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS.Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Ngày 26-5, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra tại Hà Nội, sáng 2-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị. CAND Online xin đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư:

Không đưa người tham vọng quyền lực vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội1

“Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng” – Đó là nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra tại Hà Nội, sáng 2-2.

Phải đáp ứng được nguyện vọng, ý kiến, quyền làm chủ của dân

Chiều 17-8, tại Lễ ký kết “Qui chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND 24 quận- huyện nhiệm kỳ 2016-2021”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu rõ: "Mục đích cuối cùng là làm sao cho mỗi cấp HĐND, phát huy được vai trò- trách nhiệm- quyền hạn của mình, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đặt ra theo qui định của pháp luật và theo sự lãnh đạo của cấp ủy. Đáp ứng được nguyện vọng, ý kiến, quyền làm chủ của nhân dân ở từng địa phương, quận- huyện".