nhập khẩu xe ô tô

Bộ GTVT khẳng định Nghị định 116 không gây khó cho nhập khẩu ôtô

Đây là khẳng định của Bộ GTVT tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ (VBF) 2018 diễn ra tại Hà Nội.

Kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô biếu, tặng

Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định hiện hành thì không có quy định hạn chế doanh nghiệp (DN) kinh doanh xe nhập khẩu (NK) xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng.