nhà vua nhật bản thoái vị

30 năm trị vì của Nhà vua Nhật Bản: Biểu tượng của tình đoàn kết toàn dân

Ngày 30-4 tới, Nhà vua Akihito sẽ thoái vị, trở thành Nhà vua đầu tiên thoái vị trong suốt 200 năm qua tại Nhật Bản. Cùng với Hoàng hậu Michiko, Nhà vua Akihito đã trở thành "biểu tượng của tình đoàn kết toàn dân", đưa gia đình Hoàng gia đến gần hơn với triệu triệu người dân.