nhà sụp

Hàng chục ngôi nhà ở Hòa Bình chực chờ sụp xuống sông Đà

Sớm 31-7, khoảng chục ngôi nhà ở thành phố Hòa Bình tiếp tục ngửa ra sông Đà, công trình phụ phía sau đổ sụp.