nhà khách

Nâng cao chất lượng hiệu quả nhà khách, nhà nghỉ dưỡng – điều dưỡng Công an

Tại TP Nha Trang (Khánh Hoà) ngày 13-5, Bộ Công an tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống Nhà khách, Nhà nghỉ dưỡng, Nhà điều dưỡng (NK-ND-ĐD) Công an nhân dân trong tình hình hiện nay”. 

Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 13-5, tại nhà khách Phương Nam (TP Hồ Chí Minh) Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an đã tổ chức kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5) và trao đổi về định hướng, giải pháp thúc đẩy nghiên cứu KH&CN giai đoạn 2015-2020 trong tình mới của đất nước.