nhà đất công

Đề nghị huỷ bỏ 300 quyết định, văn bản chỉ định bán nhà, đất công để đưa ra bán đấu giá

Ngày 4-1, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.