nhà báo tác nghiệp

“Vẽ” quy định gây khó cho nhà báo tác nghiệp

Thực tiễn hoạt động báo chí, nhiều nhà báo đang bị “gây khó” khi làm việc tại một số cơ quan, đơn vị và công ty. Điển hình, khi nhà báo đến làm việc, nhất là về vấn đề tiêu cực, các đơn vị cơ sở thường đòi hỏi phải có giấy giới thiệu và thậm chí là cả công văn. 

Tăng cường xử lý hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp

Nhằm hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho đội ngũ PV báo chí hoạt động trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.