nhà Nguyễn

Tưởng niệm 133 năm Ngày thất thủ Kinh đô Huế

Năm nay lễ tế đàn Âm hồn được Trung tâm BTDT Cố đô Huế phục dựng bài bản với các nghi lễ chính theo nghi thức thời nhà Nguyễn dưới triều vua Duy Tân và do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ lễ tế.