nguy cơ vỡ trận

Nguy cơ vỡ quy hoạch điện gió do tình trạng “đặt gạch” xin dự án

Mới đây, trong văn bản kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ kéo dài cơ chế giá điện gió cố định theo Quyết định 39, Bộ Công thương cho biết COVID-19 đang tác động nghiêm trọng đến các dự án do tình hình cung cấp tuabin, thiết bị, xuất nhập khẩu vật tư… phục vụ các dự án bị gián đoạn.