nguồn nhân lực thể thao

Xem xét, thông qua Nghị quyết về thu hút nhân tài thể thao

Ngày 9/7, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, UBND TP Cần Thơ trình đề nghị HĐND xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết “Thực hiện thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, giai đoạn 2016 - 2020”.