người thân bị phạm tội

Nhiều mô hình, cách làm hay trong ngăn chặn tệ nạn và tội phạm

Ngày 20-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW “Về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.