người dùng ngán ngẩm

Người dùng "ngán ngẩm" khi Facebook tiếp tục gặp sự cố

Người dùng tại Việt Nam và nhiều khu vực trên thế giới than phiền ứng dụng Messenger và cả Facebook đều gặp sự cố khiến việc truy cập, sử dụng dịch vụ gặp khó khăn.