ngôn ngữ Indonesia

Ngôn ngữ Indonesia chính thức được giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Với việc ký kết biên bản ghi nhớ, tiếng Indonesia hiện được giảng dạy chính thức tại ĐH KHXHNV Hà Nội.