ngoại văn

Nhiều đầu sách hay Hội sách ngoại văn TP Hồ Chí Minh

Ngày 3-4, Hội sách ngoại văn TP Hồ Chí Minh đã khai mạc tại Nhà triển lãm Thành phố, 92 Lê Thánh Tôn, quận 1.