ngộ độc chì

Lại rộ lên ngộ độc chì ở trẻ do dùng thuốc cam

Việc ngộ độc chì từng rộ lên với nhiều hậu quả đã thu hút sự quan tâm của xã hội. Gần đây, tình trạng này lại tái diễn khi một số bệnh viện (BV) lại phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc chì, đa phần là trẻ em, nhập viện.

Giải cứu các nạn nhân ngộ độc chì ở Hưng Yên

Hơn 40 hộ sẽ được di dời sang 21 ha đất mà tỉnh đã qui hoạch, cùng với các phương án xử lý nước, đất, chất thải rắn cụ thể. Sau đó, tỉnh sẽ hỗ trợ người dân tẩy độc chì và xử lý môi trường.