nghi vấn điểm cao

Nghe thí sinh giỏi nhưng... điểm thấp ở Hà Giang rớt nước mắt tiết lộ sự thật khó tin11

Đi tới đâu ở Hà Giang cũng "nóng" bởi câu chuyện điểm thi. Theo những phụ huynh, học sinh nơi đây, học sinh giỏi top đầu lớp chỉ đạt mức điểm tầm tầm, trong khi những thí sinh khác không nổi bật lại có điểm cao nhất, nhì nước là điều bất thường cần phải làm rõ.