ngày làm việc thứ hai

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị ASEANAPOL 39

Sáng nay, 19-9, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) diễn ra tại Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ hai.


Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 5

Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục làm việc, thảo luận nhiều vấn đề rất lớn và quan trọng.