ngành BHXH

BHXH ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19” 2 tỷ đồng

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt trong lĩnh vực phối hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT; tạm dừng đóng nộp BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất với các đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn…