ngà voi Nam Phi

Gần 3 tấn ngà voi bị tóm ở Thanh Hóa

2,7 tấn ngà voi Nam Phi được đóng thùng cẩn thận trên xe tải, thẳng tiến về Hà Nội nhưng bị "chững lại" ở Thanh Hóa...