nặng 8

Nông dân ở Vĩnh Long đào củ khoai lang nặng 8,5kg

Trong lúc thu hoạch khoai lang, một nông dân ở huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện củ khoai trên ruộng nặng 8,5 kg.