nạn nhân xấu số

Gỡ nút thắt trong các vụ án dựng hiện trường giả

Sau khi đoạt mạng sống của người tình là chị Lò Thị Vấn, Lò Văn Khỏ chôn xác người tình ven khe suối Nậm Cuổi. Khi lực lượng Công an tổ chức tìm kiếm người mất tích, kẻ thủ ác bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời đưa ra các thông tin giả hòng đánh lạc hướng sự phát hiện của cơ quan Công an.

Không thấy về nhà, chồng quay lại tìm phát hiện vợ chết đuối

Hai vợ chồng đi bắt ốc nhưng chồng có việc về trước, đến trưa không thấy vợ về quay lại tìm phát hiện vợ bị chết đuối.