mục tiêu quan trọng

Danh sách các mục tiêu quan trọng do lực lượng CSND canh gác, bảo vệ

Vừa qua, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành.