mục tiêu Quốc gia

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” chủ trì Hội nghị.

Nhân dân Quảng Bình đóng góp hơn 530 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Trong ba năm qua, người dân ở tỉnh Quảng Bình đã đóng góp hơn 530 tỷ đồng cùng Nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới.