mức giá cao nhất

Vé tàu Tết giá cao nhất 2,28 triệu đồng

Ngành Đường sắt sẽ chia làm 8 giai đoạn bán vé. Mức giá vé tùy từng thời điểm nhưng vé ngồi thấp nhất là 220.000 đồng/vé và cao nhất là 2,28 triệu đồng/vé.

Thị trường căn hộ Hà Nội mức giá trung bình 25,5 triệu/m2

Thị trường căn hộ Hà Nội mức giá trung bình là 25,5 triệu đồng/m² và các quận như: Hoàn Kiếm, Tây Hồ có mức giá cao nhất do vị trí trung tâm và các dự án có chất lượng cao.