mua bán giấy tờ giả

Khởi tố "bộ đôi" làm giấy khám sức khỏe giả

Đủ và Hưng khai nhận từ năm 2016 đến nay đã giao dịch, mua bán với nhau tổng cộng 4.180 phôi giấy khám sức khỏe giả và thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.