mô hình tốt

Những mô hình tốt về an ninh, an toàn trường học ở Hải Phòng

Trong khu vực nội thành Hải Phòng có 8 trường trong cụm chuyên môn số 7 gồm: THPT Thái Phiên, THPT Ngô Quyền, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Thăng Long, THPT Marie Curie, THPT Anhxtanh, THPT Lương Khánh Thiện, THPT Hùng Vương. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tại các trường trong cụm được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm.

Đề xuất nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay

Vừa qua, tại TP Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP Đà Nẵng đồng chủ trì hội thảo khoa học "Công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng".