miếng cơm manh áo

Bài 1: Người làng nghề ‘ra đi’ khi tóc còn xanh

Nhiều năm nay, người dân Yên Xá nơm nớp mối lo về sức khoẻ của mình và gia đình trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí.