miễn truy tố Putin

Tổng thống Nga có thể hưởng quyền miễn truy tố trọn đời

Hiến pháp sửa đổi mới của Nga có thể sẽ trao cho các cựu tổng thống của nước này quyền được miễn truy tố hình sự trọn đời.