máy gặt liên hợp

Găm cọc sắt giữa ruộng lúa để "bẫy" máy gặt liên hợp

Theo phản ảnh của bà con nông dân ở đội 7, thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), thời gian qua nhiều ruộng lúa tại khu vực cánh đồng thuộc đội 7 đã bị kẻ gian cắm hàng chục cây cọc sắt xuống ruộng khiến máy gặt liên hợp bị hỏng lưỡi và răng cắt...