màu tím

Không khí Hà nội ở mức xấu và rất xấu

Cùng với việc nền nhiệt các tỉnh miền Bắc nhích lên so với ngày hôm qua, chất lượng không khí nhiều nơi ở Hà Nội tăng lên đến ngưỡng màu tím (rất xấu), mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe và mọi người không nên ra ngoài.