mật mã hiện đại

Bế giảng lớp huấn luyện chuyên đề kỹ thuật nghiệp vụ mật mã trong CAND

Chiều 13-6, Lớp huấn luyện chuyên đề kỹ thuật nghiệp vụ mật mã năm 2019 cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc do Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an tổ chức đã bế giảng tại Hà Nội. Đợt Huấn luyện lần này có sự tham của 137 học viên đến từ 72 Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.