mạng di động quốc tế

Viettel chính thức khai trương mạnh di động quốc tế thứ 10 tại Myanmar

Sáng 9-6-2018, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương mạng di động quốc tế thứ 10 tại Myanmar với thương hiệu Mytel.