mại dâm chuyển giới

Thế giới mại dâm chuyển giới ở Ai Cập

Những người chuyển giới ở Ai Cập đang phải đối mặt với nhiều định kiến của xã hội. Họ khó kiếm được việc làm vì sự kỳ thị nên phần lớn tìm đến hoạt động mại dâm. Bên cạnh đó, họ là đối tượng yếu thế luôn bị đàn áp, sống cuộc sống bế tắc, không lối thoát.