mã giao dịch

Tháng 9, cấp 292 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9-2019. Theo đó, đã có thêm 292 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 51 tổ chức và 241 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.