lượt khách

Du lịch Việt Nam đã đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế

Theo Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 9 tháng của năm 2019 (từ tháng 1- tháng 9), khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.