lực lượng 09

“Lực lượng 09” Công an Long An bắt “nóng” nhiều tội phạm

Theo thống kê, từ khi thành lập (tháng 11-2017) đến nay, lực lượng 09, Công an Long An trên toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra được 12.390 cuộc với hơn 55.028 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.